Skräpet i Skövde på tapeten igen

Frågan om nedskräpningen kring Skövde centrums nattöppna matställen är på nytt aktuell i kommunfullmäktige. Vänsterpartisten Egon Frid vill få gehör för sitt förslag att näringsidkarna ska hjälpa till att städa centrum från det skräp som gästerna lämnar efter sig.

När det gäller städningen av gator och torg i centrala Skövde efter utenätterna på helgen så blir det en favorit i repris av Egon Frids motion till kommunfullmäktige. Han föreslår att näringsidkarna i centrum ska medverka till att det städas upp både under öppethållande och efter stängningsdags, så att det ser snyggt och rent ut när staden återigen vaknar upp på söndagsmorgonen.

När Egon Frid kom med det här förslaget en gång tidigare ville han att näringsidkarna skulle stå för städningen själva. Men det hade länsrätten synpunkter på, som inte tyckte att städningen var något man kunde ålägga näringsidkarna att ta hand om.

Nu kommer han igen med en tillrättalagd repris, som säger att näringsidkarna istället kan medverka till att städningen blir gjord. Restaurang- och krogägare måste alltså inte själva städa, utan kan betala en avgift till kommunen som sköter renhållningen.

Senaste gången höll en majoritet av kommunfullmäktige med Egon Frid, återstår att se om de gör samma sak med den tillrättalagda reprisen.