Läkare från västsverige på plats i Syrien

Västra Götalandsregionen har skickat två medicinska team med läkare och sjuksköterskor till Syrien för att bistå vid hemtransporterna av de svenskar som evakueras från Libanon.

Teamen gör en medicinsk bedömning av dem som ska flygas hem, vilket innebär att personer som behöver någon form av vård kan få det väldigt snabbt efter hemkomsten.

På söndagseftermiddagen fick regionen i uppdrag av Socialstyrelsen att också planera sjuktransporterna inom Sverige.

Även Stockholms läns landsting och Region Skåne har medicinsk personal på plats i Syrien.