Ökning av EHEC bland nötkreatur

Efter förra årets utbrott av tarmsjukdomen EHEC, som speciellt drabbade Västsverige, är beredskapen inför sensommaren högre än någonsin.

Sjukdomen når människor från boskapsdjur och nu visar en kommande rapport att smittan bland svenska kor är omkring den dubbla mot vad som tidigare sagts.

- Tidigare har vi sett att det är strax över en procent av djuren som är positiva, men vi har indikationer på en ökningen så att det kanske ligger någon procent högre, säger Erik Eriksson, ansvarig sektionschef vid Statens Veterinärmedicinska anstalt som har gjort rapporten.

Det verkar alltså vara omkring en fördubbling av den smittsamma EHEC-bakterien. Men, betonar Erik Eriksson, fortfarande till en låg nivå internationellt sätt. Skulle det vara en faktisk ökning innebär det också en ökad risk för utbrott bland människor.

Både vädret och antalet smittade än så länge i år är minst lika illavarslande som inför förra hösten när vi hade det värsta utbrottet hittillls i Sverige, särskilt i Västra Götaland.

Därför är nu beredskapen mot Västra Götaland högre än någonsin enligt Sven Löfdahl, chefmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet:
- Vi har uppföljning av i princip varenda fall som vi haft nu på försommaren. Vi lämnat ingenting åt slumpen, vi vill kunna stämma bäcken tidigt i år.