Glada nyheter efter provfiskning i Vättern

Sedan en vecka tillbaka pågår ett omfattande provfiske i Vättern där man ska jämföra fiskebeståndet i de områden där det råder fiskeförbud med områden där fiske är tillåtet.
- Det ser bra ut säger Johnny Norrgård på fiskefunktionen på länsstyrelsen i Jönköping

Än så länge har man fiskat i de norra delarna av Vättern.

- Men det ser positivt ut för framtiden, både siken och rödingen verkar ha tagit sig, säger Johnny Norrgård.

Under sju veckors tid ska provfisket i Vättern pågå och man ska fiska från nord till syd. Den fisk som fångas mäts och vägs och prover tas. Proverna skickas till laboratorium för att analyseras under vintern. Sedan förra sommaren finns tre områden i Vättern där det är totalförbjudet att fiska. Områdena är inte så stora sett till hur stor Vättern är men de utgör en femtedel av vad som betecknas som ”fiskevatten” för yrkesfiskarna. Förhoppningen är att det så småningom ska visa sig att fredningszonerna ger en positiv effekt för rödingsbeståndet