Skövdebo hjälper evakuerade svenskar

Räddningsverket finns på plats i Mellanöstern för att evakuera svenskar från Libanon. Med i stödstyrkan är Tord Schyberg från Räddningsverket i Skövde, och just nu är han i Larnaca på Cypern där man tar emot de svenskar som kommer med båt från Beirut.

- Stämningen är ganska god. De som kommit är i ganska gott skick, om än trötta och slitna. Det har fungerat riktigt bra så här långt, säger Tord Schyberg som är ställföreträdande styrkechef för insatsen.

Schyberg berättar att hittills har instasen tagit om hand omkring 800 svenskar som buss till Syrien eller med båt till Cypern. Några har också tagit sig på egen hand ut ur Libanon.

I natt väntas en norsk båt komma in till Larnaca, och i båten kan det finnas uppemot 800 personer, vilka några kan vara svenskar.