POSOM ger stöd åt krigsdrabbade

Alla kommuner i Västra Götaland uppmanas av länsstyrelsen att sätta igång arbetet med krishantering och hjälp till de som kommer hem från Libanon.

På POSOM-gruppen i Falköping följer man utvecklingen och är beredd att hjälpa till, det säger Marianne Löfving som är samordnare för gruppen.

På tisdagen kom familjen Fayad hem till Floby från Libanon, och enligt Marianne Löfving är en annan Falköpingsfamilj fortfarande fast i Libanon.

POSOM träder in när samhället övriga resurser inte räcker till, som till exempel på kvällar och helger, eller när det är väldigt många som behöver hjälp och stöd samtidigt.

- Det viktiga är att man får akut stöd av någon som lyssnar och tar han om allt praktiskt i början, sedan går vårdcentralens psykteam in och ger stöd under en längre tid, säger Marianne Löfving.