Bönder vill ta foder från mark i träda

Många bönder kräver nu att få skörda på den mark som ligger i träda för att minska risken för att fodret tar slut i vinter, men enligt Jordbruksverket är detta inget som Sverige självt kan bestämma över.

- Vi kan inte själv bevilja undantag från kravet att inte skörda, därför har vi frågat EU-kommisionen om vi får lov att på grund av torkan göra undantag från den här regeln, säger Per Folkesson som är handläggare på Jordbruksverket.

Utan tillstånd från EU skulle lantbrukarna förlora det EU-stöd de får för att låta marken ligga i träda.

Den långvariga torkan som varit gör att skörden av foder kommer bli betydligt mindre än normalt, och i värsta fall kommer lantbrukare tvingas att slakta ut djur då fodret riskerar att inte räcka till i vinter.

Beslutet om att göra ett undantag från reglen om att inte röra mark som ligger i träda lär dröja. Allra tidigast i slutet av nästa vecka kommer frågan behandlas av EU-kommisionen. Men troligt är att det dröjer betydligt längre än så enligt Per Folkesson. Och hur stora chanserna är att Sverige får ett undantag kan han inte säga något om nu:
- Det handlar om hur de ser på det svenska läget just nu.

Vad tror du bönderna tycker om att Sverige inte får bestämma i så här små, men ändå oerhört viktiga frågor?

- Hundra procent av de stödpengar de får kommer från EU:s gemensamma kassa, och då är det rimligt tycker jag i alla fall att EU har en hel del att säga till om reglerna för stöden.

Många bönder kräver nu att få skörda på den mark som ligger i träda för att minska risken för att fodret tar slut i vinter, men enligt Jordbruksverket är detta inget som Sverige självt kan bestämma över.

- Vi kan inte själv bevilja undantag från kravet att inte skörda, därför har vi frågat EU-kommisionen om vi får lov att på grund av torkan göra undantag från den här regeln, säger Per Folkesson som är handläggare på Jordbruksverket.

Utan tillstånd från EU skulle lantbrukarna förlora det EU-stöd de får för att låta marken ligga i träda.

Den långvariga torkan som varit gör att skörden av foder kommer bli betydligt mindre än normalt, och i värsta fall kommer lantbrukare tvingas att slakta ut djur då fodret riskerar att inte räcka till i vinter.

Beslutet om att göra ett undantag från reglen om att inte röra mark som ligger i träda lär dröja. Allra tidigast i slutet av nästa vecka kommer frågan behandlas av EU-kommisionen. Men troligt är att det dröjer betydligt längre än så enligt Per Folkesson. Och hur stora chanserna är att Sverige får ett undantag kan han inte säga något om nu:

- Det handlar om hur de ser på det svenska läget just nu.

Vad tror du bönderna tycker om att Sverige inte får bestämma i så här små, men ändå oerhört viktiga frågor?

- Hundra procent av de stödpengar de får kommer från EU:s gemensamma kassa, och då är det rimligt tycker jag i alla fall att EU har en hel del att säga till om reglerna för stöden.

Många bönder kräver nu att få skörda på den mark som ligger i träda för att minska risken för att fodret tar slut i vinter, men enligt Jordbruksverket är detta inget som Sverige självt kan bestämma över.

- Vi kan inte själv bevilja undantag från kravet att inte skörda, därför har vi frågat EU-kommisionen om vi får lov att på grund av torkan göra undantag från den här regeln, säger Per Folkesson som är handläggare på Jordbruksverket.

Utan tillstånd från EU skulle lantbrukarna förlora det EU-stöd de får för att låta marken ligga i träda.

Den långvariga torkan som varit gör att skörden av foder kommer bli betydligt mindre än normalt, och i värsta fall kommer lantbrukare tvingas att slakta ut djur då fodret riskerar att inte räcka till i vinter.

Beslutet om att göra ett undantag från reglen om att inte röra mark som ligger i träda lär dröja. Allra tidigast i slutet av nästa vecka kommer frågan behandlas av EU-kommisionen. Men troligt är att det dröjer betydligt längre än så enligt Per Folkesson. Och hur stora chanserna är att Sverige får ett undantag kan han inte säga något om nu:

- Det handlar om hur de ser på det svenska läget just nu.

Vad tror du bönderna tycker om att Sverige inte får bestämma i så här små, men ändå oerhört viktiga frågor?

- Hundra procent av de stödpengar de får kommer från EU:s gemensamma kassa, och då är det rimligt tycker jag i alla fall att EU har en hel del att säga till om reglerna för stöden.