Dåligt badvatten i Tråvad

Tråvadsbadet kan tvingas stänga på grund av otjänligt vatten. Flera prover i sommar har visat för höga halter av bakterier.

På torsdagen väntas svar från prover som togs i måndags och visar också de att vattnet är dåligt kan badet tvingas stänga.

Personal från miljökontoret i Vara har letat efter orsaken till den höga bakterihalten, men inte hittat något skriver Skaraborgs läns tidning.