JO kritiserar nämnd i Skara kommun

Miljö- och Byggnadsnämnden i Skara får kritik från Justitieombudsmannen, JO, för bristande kunskaper om tryckfrihetsförordningen. Nämnden ville inte lämna ut handlingar till en kommuninvånare med motiveringen att han fått dem tidigare.

Det duger inte, enligt JO som skriver att lagen säger att handlingar ska lämnas ut på begäran och dessutom utan dröjsmål.

JO anser att Miljö- och byggnadsnämnden bör utbilda sina ledamöter och berörd personal i hur allmänna handlingar ska hanteras.