Syskon fick inte gå i skola i Götene

Götene kommun får kritik av Skolverket för att kommunen inte ordnat skolgång åt två syskon i Prästgårdsskolan under den tid de var omhändertagna enligt LVU, Lagen om vård av unga.

Barnen var under perioden placerade i hem för vård och boende. Kommunen har varken medgett eller nekat till att barnens skolgång varit bristfällig.

Senast i mitten av oktober ska Götene kommun meddela Skolverket vad för åtgärder som vidtagits efter beslutet.