Jordbruksverket vill inte ta på sig miss

En 22-årig lantbrukare från Skara fyllde inte i produktionsplatsnummer i sin ansökan om EU-bidrag för nötkreatur. Detta räckte för att Jordbruksverket skulle vägra honom hela bidraget.

Han överklagade till länsrätten som gav honom rätt, men Jordbruksverket ger sig inte utan överklagar till kammarrätten för att få stoppa mannens bidrag.