Varas satsningar syns inte i statistiken

Vara kommun har ju satsat på utlandsresor till sina kommunanställda för att få ner sjukskrivningarna. Men detta tycks inte ha haft någon effekt. Det visar försäkringskassans senaste statistik över de så kallade ohälsotalen i kommunerna.

Under första halvåret av 2006 har sjukskrivningarna istället ökat i Vara, Gullspång och Karlsborg.

- Vi har inte märkt någon skillnad, men de kommunanställda är ju bara en del av de arbetsföra i kommunen, säger Svante Johnsson, biträdande försäkringskassechef.

- Vi har ju heller inget att jämföra med, för vi vet ju inte hur det skulle sett ut om kommunen inte gjort något, säger Svante Johnsson.