Mullbacksinstitutet läggs ner

Mullbacksinstitutet i Karlsborg kommer läggas ner, och troligen blir det redan i slutet av augusti. Personalen är uppsagd och stammgästerna vid institutet är informerade om läget.

Skälen till nedläggningen är ekonomiska. Beläggningen är för dålig eftersom endast två landsting, Västra Götalandsregionen och Blekinge lansting har tecknat avtal med institutet.

Nedläggningen innebär att fyra tillsvidareanställda och en tiotal timanställda förlorar jobbet.

På institutet får barn och vuxna med CP-skador träna upp sin rörligthet. Även trafikskadade och strokedrabbade har fått hjälp på institutet. Grundaren Lars Mullback sålde rörelsen till Bräcke diakoni i Göteborg för tre års sedan.