Skövde kommun överklagar till regeringsrätten

Skövde kommun vill att regeringsrätten prövar om kommunen har rätt till bidrag från försäkringskassan för sex socialbidragstagare.

Kommunen anser att försäkringskassan enligt lagen om allmän försäkring är skyldig att ersätta kommunen för de försörjningsstöd som utbetalats. Om kommunen får rätt måste försäkringskassan ersätta kommunen med cirka 100 tusen kronor.