Missionskyrkan vill sälja Lundsbrunns kurort

Svenska Missionskyrkan har gett upp hoppet om att kunna fortsätta driva Lundsbrunns Kurort med anor från 1700-talet. Kurorten ägs av en stiftelse och den ansöker nu om tillstånd att ändra sina stadgar på ett sådant sätt, att det blir möjligt för kyrkan att sälja.

Missionsförbundet köpte anläggningen på 1960-talet som en räddningsaktion, sedan kommunen bestämt sig för att riva. Sen gick luften gick ur stiftelsen när landstinget 1992 beslutade att inte längre placera några patienter på Kurorten.

Den är nu utarrenderad och drivs framgångsrikt som konferensanläggning.