Fler sjukskrivna nekas sjukpenning av försäkringskassan

Varje månad nekas mellan 300 och 400 personer sjukpenning i Västra Götalands län, trots att de kan visa upp ett läkarintyg på att de blivit sjukskrivna.
- Vi har inte ändrat reglerna, men vi följer dem hårdare, säger Svante Johnsson, biträdande försäkringschef.

Det krävs en tydlig sjukdomsorsak för att Försäkringskassan ska gå med på att betala ut sjukpenning. Den sjukskrivne får inte heller några pengar om han eller hon klarar av att arbeta. Här samarbetar Försäkringskassan med Arbetsförmedlingen i sin bedömning av arbetsförmågan. Det räcker inte heller att med att personen är osams med sin chef eller en arbetskamrat eller inte vill pendla till sitt jobb för att få ut sjukpenning.

- tidigare har vi inte haft resurser att granska sjukdomsorsaker och därför tvingats släppa igenom sjukpenningssökande trots oklara sjukdomsorsaker, säger Svante johnsson.

I Västra Götland får försäkringskassorna varje månad ta emot runt 5 000 nya sjukanmälningar med läkarintyg. Av den totala mängden sjukskrivningar är det mellan 200 och 400 som inte får godkänt för att få sjukpenning.