Permanent uppehållstillstånd klart för familjen Amiri

Den kurdiska Mariestads-familjen Amiri får stanna i Sverige. Familjen på fem personer kom till Sverige år 2000 och sökte asyl.

2003 fick familjen avslag på sin asylansökan och sökte istället asyl i Norge, men inte heller där fick familjen stanna.

Efter det gömde sig föräldrarna medan barnen återigen sökte asyl i Sverige. I april förra året beslutet att de skulle avvisas till Iran.

Under den tillfälliga asyllagen som gällde från november förra året till april i år har familjen Amiris ärende åter behandlats och nu har hela familjen fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.