Länsstyrlsen uppmanar till sparsamhet

Det torra och varma vädret har lett till mycket låga flöden i länets små och medelstora vattendrag. Dessutom är grundvattennivån under det normala i stora delar av länet. Därför uppmanar nu Länsstyrelsen i Västra Götaland till stor försiktighet med vattenuttag från dessa vattendrag. Detta för att undvika skador på växter och djur.