Oasrörelsen håller möte i Skövde

På onsdagen inleds ett fyra dagar långt möte i Skövde med den kristna Oasrörelsen. En rörelse som har kritiserats för för att vara kvinnoprästmotståndare. Men mötets samordnare Lars Gustafsson säger att själva rörelsen inte har tagit ställning i kvinnoprästfrågan, varken för eller emot.

- Men vi som ingår i lokalkommitén och ledningsgruppen här i Skövde är samtliga för kvinnliga präster.

Trots det kommer inte någon kvinna predika under mötet i Skövde:
- Oasrörelsen har en stark ekumenisk bredd, från katolska kyrkan till pingstkyrkan, och därför försöker vi anpassa oss så att alla ska kunna vara med.

Oasrörelsen är en grupp inom Svenska kyrkan som har en karismatisk inriktning, bland annat med lovsång - och det lockar människor både från Svenska kyrkan och från frikyrkorna.

Man räknar med uppemot 5 000 besökare under det fyra dagar långa mötet i Arenan i Skövde, där det bland annat kommer att hållas ett antal seminarier.

För en tid sen aktualiserades frågan om kvinnliga präster aktualiserades när Oasrörelsen inte var välkommen till stiftsgården Flämslätt eftersom de inte ville tillåta stiftsgårdens kvinnliga präst att hålla i deras gudstjänster.

Lars Gustafsson har ingen uppfattning om hur många av rörelsens sympatisörer som är kvinnoprästmotståndare:
- Det finns inga undersökningar om det, men här i Skövde är det så vitt jag vet inga.