Elev anmäler Vadsbogymnaiset till Skolverket

En elev på Vadsogymnaiset i Mariestad anser att skolledningen inte gjort tillräckligt för att förbättra hennes situation på skolan och anmäler därför gymnaiset till Skolverket.

Eleven uppger i sin anmälan att hon blivit hotad och trakasserad av ett par andra elever och trots flera möten med skolledningen, elevr och föräldrar har situationen inte blivit bättre.

Skolverket vill nu att Mariestads kommun ska bemöta anklagelserna, det skriver Mariestads-tidningen.