Nytt fartrekord för tåg igen - 281 km/h!

Det färska svenska hastighetsrekordet för tåg blev bara en dag gammalt.
Strax efter klockan tio på onsdagen slogs det när ett ombyggt Reginatåg kom upp 281 kilometer i timmen på västra stambanan på en raksträcka norr om Skövde.
– Fartförsöken har gått bättre än vi räknat med, säger Tommy Bustad på Banverket.

Fram till under tisdagen låg det tidigare fartrekordet på 276 kilometer i timmen, vilket ett X 2000-tåg klarade 1993.

Vid testerna mellan Falköping och Töreboda under tisdagen nådde Reginatåget upp i 278 kilometer i timmen, ett rekord som alltså bara blev en dag gammalt.

Det nya hastighetsrekordet kom på raksträckan mellan Väring och Moholm, strax norr om Skövde.

Det är meningen att det nya svenska snabbtåget ska köras i 250 kilometer i timmen när det är färdigutvecklat och har sålts till tågoperatörerna om cirka åtta år.

Restiden mellan Stockholm och Göteborg kan då pressas med mellan 15 och 20 minuter, till 2.40-2.45 timmar.

– Om tåget blir en framgång kan vi få behålla jobben kvar i Sverige hos bland annat tågtillverkaren Bombardier, säger Tommy Bustad. Den övriga industrin kan öka sina kunskaper.

Det nya höghastighetståget utvecklas av Bombardier i Sverige. Tåget är en del av Gröna Tåget, som är ett svenskt järnvägsindustriellt samarbete mellan Banverket, Järnvägsgruppen KTH, Branschföreningen Tågoperatörerna och Bombardier Transportation.