Stucken kan utveckla getingallergi

Nu förbereder sig personalen på Kärnsjukhuset i Skövde inför getingsäsongen. Vid sjukhuset befarar man att fler än vanligt kommer att söka vård för getingallergi.

Alla som tidigare blivit stuckna av ett bi eller en geting kan utveckla allergi när de får ett nytt getingstick. Då måste man uppsöka läkare så snabbt som möjligt berättar Rolf Svensson som är överläkare vid akuta medicinvårdsavdelningen:
- Kommer det svullnad i läppar och tunga ska man omedelbart uppsöka en läkarmottagning. Reaktionerna kommer snabbt, säger Rolf Svensson.

När man får sitt första getingstick kan man utveckla en allergi mot getingarnas gift som inte visar sig förrän man blir stucken på nytt. Om man drabbas av stora utslag på kroppen, svullnader och stickningar bör man så snabbt som möjligt uppsöka vård, berättar Rolf Svensson som säger att en allergisk reaktion kan vara livshotande.

Är man sedan tidigare allergiker så är risken större att även drabbas av allergi efter ett getingstick.