Länsstyrelsen skickar ut vattenspioner

Den ihållande torkan gör att länsstyrelsen i Västra Götaland har börjat skicka ut vattenspioner. De ska övervaka så att ingen tullar på vattnet i åar där nivåerna börjar bli alarmerande låga.

- Vattenflödena är så låga att det finns risk för skador bland djur, fiskar och växter, säger Jan Gustavsson på länsstyrelsen.

Regnet håller sig borta och grödorna torkar på fälten. Men trots det får de bönder som inte har tillstånd inte ta vatten ur vattendragen:
- De är naturligtvis i en svår situation nu, säger Jan Gustavsson som är ansvarig för länsstyrelsens inspektioner.

Vatteninspektörerna övervakar ute på fältet vid tidpunkter då de tror att sannolikheten för bevattning är som störst, det vill säga kväll och tidig morgon. Och de använder både bilar och vattengående farkoster, berättar Jan Gustavsson:
- Jag utesluter inte att vi också kan titta på sådant här från luften.