EU tillåter foderskörd på mark i träda

EU-kommissionen tillät på torsdagen foderskörd på den så kallade EU-trädan. Det innebär att den mest akuta foderbristen kan avvärjas eftersom bönderna nu får skörda eller låta djuren beta på mark som ligger i träda.

Beslutet innebär också att bönderna får skänka fodret till andra, men däremot inte sälja det.