"Det blir lite bättre när vi får skörda trädan," säger bonde

På grund av torkan får bönder i Västra Götaland nu tillstånd att skörda på den mark som egentligen ligger i träda. Det började Sten Catoni i Istrum göra redan på fredagsmorgonen. Men han utesluter inte att han kan bli tvungen att slakta djur i förtid på grund av foderbrist.

Sten Catoni har 650 köttdjur på sin gård och har tidigare varnat för att han skulle behöva slakta en del av dem i förtid helt enkelt för att han inte lyckats skörda tillräckligt med foder åt dem. Skörden av ensilage och gräsfoder så här långt är bara en tredjedel jämfört med ett normalt år.
– Det är ingen räddning att vi får skörda på trädan, säger Sten Catoni. Det kan bli lite bättre eftersom det finns en skörd att ta in på trädan. Men det krävs ytterligare regn om vi ska slippa nödslakta.

Den så kallade EU-trädan är mark som bönderna får bidrag från EU för att inte odla. Normalt får bönderna ändå slå det som växer på marken efter 1 september, men att nu få göra det en månad tidigare kan göra skillnad, enligt Sten Catoni.
– Om gudarna är med oss och vi får lite regn skulle vi förhoppningsvis kunna skörda trädan en gång till i slutet av september, säger han.

Läs också: