"Viktigt att ungdomar får resa själva", säger mamma till funktionshindrad

Funktionshindrades rätt att få åka på semester med kommunbetald ledsagare har tidigare varit begränsad. Men Mariestadsbon Tomas Borghs seger i länsrätten, vilket ger honom chansen att för första gången åka på semester utan föräldrar eller anhöriga, kan innebära att många fler får chansen.

Gunnel Hagström är ordförande för RBU i Skaraborg, en förening för rörelsehindrade barn och ungdomar. Hon ser det som en rättvisefråga att ungdomarna får leva som alla andra:
- Våra ungdomar är sällan ute någonstans under sommaren. Till om med i Sverige är tillgängligheten svår.

Funktionshindrades möjligheter att resa på semester begränsas av hur kommunerna tolkar lagen om stöd och service.

Den som har ett funktionshinder, men som ändå klarar större delen av sin vardag själv, har mycket små möjligheter att få med sig en ledsagare vid till exempel utlandsresor. Där säger kommunerna i regel nej.

Men länsrättens dom nyligen kan innebära ett trendbrott. Enligt den har en funktionshindrad man i Mariestad rätt till ledsagare på en semesterresa han ska göra i höst.

Skulle den domen klara även kammarrättens granskning innebär det att betydligt fler funktionshindrade får chansen att resa mer självständigt i framtiden, utan att alltid vara beroende av föräldrars eller andra anhörigas hjälp.

Att klara sig själv är viktigt för självkänslan, menar Gunnel Hagström som själv är mamma till ett funktionshindrat vuxet barn:
- Det är viktigt att de får slippa oss föräldrar när de ska på semester, de har oss så mycket ändå.

Läs också: