Användningen av GHB minskar

Användandet av ungdomsdrogen GHB har minskat i Skaraborg. Rolf Svensson, överläkare på medicinska akutvårdsavdelningen vid Kärnsjukhuset i Skövde, märker att allt färre söker akuthjälp efter att de överdoserat drogen. Att användningen minskat kan vara ett led i ett samarbete mellan sjukvård, polis och kommun.

För några år sedan märkte Rolf Svensson hur allt fler ungdomar kom till akuten på KSS efter att de överdoserat drogen GHB:
- Vi hade ett dödsfall och att vi inte hade fler är rena turen.

Rolf Svensson kontaktade polisen och de startade ett samarbete med drogsamordnaren i Skövde. De delar med sig av sina erfarenheter om vilka droger de ser och hur man tillsammans kan arbeta för att minska användadet. Rolf Svensson säger att minskningen av GHB-användningen kan vara ett resultat av samarbetet.

- Vårt första mål att inte rekrytera nya ungdomar, och därför är vi glada att användningen av GHB, som är en ungdomsdrog, verkar avta.

Men samtidigt som GHB har minskat bland ungdomarna har Rolf Svensson märkt att amfetaminet ökat bland de äldre ungdomarna som fyllt 20.

- Det ökar istället, vilket beror på att en grupp som är inkörd på narkotiska medel byter och går över till mer avancerade narkotiska medel.