Grisbönder i Essunga oroliga för att vildsvin kan sprida svinpest

Bönderna i Essunga är rädda för att svinpest kan bli ett problem i framtiden. För om den växande vildsvinsstammen i trakten drabbas av pest kan även tamsvinen smittas.

Tore Karlsson som driver smågrisproduktion i Lekåsa är orolig för konsekvenserna om vildsvinen drabbas av svinpest. Han menar att om utländska turister matar vildsvinen med medtagen mat finns risk för att pesten sprids även i Sverige:
- Problemen här i Lekåsa är att besättning är halvtam, viket gör att de mer eller mindre drar sig till bilar och folk, säger Tore Karlsson.

Han är orolig för att hans tamgrisar ska smittas om vildsvinen drabbas av svinpest, eftersom det inte går att garantera att tamgrisarna inte kommer i kontakt med vildsvinen.

Svinpest smittar via direktkontakt mellan grisar eller indirekt överföring via personer,djur, transportbilar eller redskap, och viruset kan överleva i veckor. Gårdar som får smittan måste spärras av och grisarna avlivas för att förhindra spridning.

Viruset kan överleva länge i kylda , frysta, saltade och rökta produkter, och människor hjälper därför ofta till att sprida smittan vidare genom att mata grisar med animaliska produkter.

Sverige har inte haft svinpest sen 1944 och betraktas idag fritt från sjukdomen enligt Jordbruksverket.

I Tyskland är pesten idag ett problem och där tror man att viruset spridits via vildsvinen, berättar Tore karlsson, som anser att Sverige borde se mer allvarligt på svinpest. Ett sätt att förhindra smittspridningen är att decimera vildsvinsstammen, menar han.

Essungaböndernas oro inför att vildsvinen i landet ska drabbas av svinpest och sen föra smittan vidare till tamsvin är befogad, menar Irmeli Sillantaka som är veterinärinspektör på Jordbruksverket.

Enligt henne kan smittspridningen förhindras genom att vaccinera vildsvinen:
- Man sätter ut mat med vaccin åt dem, säger Irmeli Sillantaka.

Enligt henne är det omöjligt att säga hur stor risk det är för att Sverige ska drabbas av svinpest. Irmeli Sillantaka tror, liksom svinbönderna, att en smittoväg till Sverige skulle kunna vara utländska turister som matar vildsvin med charkvaror som innehåller svinpest.

Om ett land drabbas av svinpest kan de ekonomiska konsekvenserna bli katastrofala menar Irmeli Sillantaka:
- Exporten med alla svinköttsprodukter slutar direkt.