Hopp om gott kräftfiske i Tidan

Den här veckan börjar det klassiska kräftfisket utmed ån Tidan i Tidaholm. Efter den stora kräftdöden de senaste två åren finns det en ny optimism. Christer Adamson, fritidsintendent på Tidaholms kommun, och ansvarig för den kommande Kräftans dag tror på bättre fiskelycka i år.

De fiskerättsägare som finns utmed Tidan i Tidaholm, Lions och kommunen har planterat ut nya signalkräftor för att hejda den kraftiga minskningen av signalkräftor i Tidan.

Enligt Länsstyrelsens kartläggning har bestånden minskat kraftigt i åarna Tidan, Lidan och Nossan, i sjöarna Viken, Vristulven, Bottensjön och Vallesjöarna de senaste åren.

Hur läget är inför årets kräftmete är ännu inte klart eftersom nåt provfiske ännu inte gjorts.

Enligt fiskerikonsulent Jarl Svahn på Länsstyrelsen så är det klimatförändringarna som drabbat signalkräftorna.

Varmare höstar har lockat kräftorna till skalöppning och när vattentemperaturen sjunkit hastigt så har kräftorna blivit stressade och då har kräftpesten utlösts.