Allt fler unga tjejer förgiftas av alkohol i Skaraborg

Allt fler kvinnor tas in på sjukhus för akut alkoholförgiftning, enligt en ny studie.

Sedan 1987 har antalet alkoholförgiftade tonårsflickor, som behöver sjukhusvård mer än trefaldigats.

- En alarmerande utveckling, säger läkare på Kärnsjukhuset i Skövde.

Statistiken ser likadan ut både på riksnivå och med skaraborgska ögon sett.

Marie Ekman Joelsson är barnläkare på KSS. Hon anser att trycket på unga flickor är hårt idag, och det kan vara en orsak till ökningen.

- Många unga flickor mår psykiskt sämre idag, det visar flera studier. De exponeras tidigt för mycket, menar hon.

- Jag tycker det är viktigt att lyfta fram att det ser ut på det här sättet, att försöka ta reda på varför och dessutom sätta in stöd i ett tidigt skede.