Kriget i Libanon - den största händelsen för Skövdes krisgrupp

Kriget i Libanon är den största händelse som krisgruppen i Skövde kommun arbetat med. Ett hundratal Skövdebor befann sig i Libanon när kriget bröt ut och berörde därför många i kommunen. Det berättar Lena Brännfelt som var med och startade upp krisberedskapen i Skövde kommun.

Tidigare har krisgruppen sammankallats i samband med Tsunamin och bussolyckan utanför Arboga. Men aldrig tidigare har så många skövdebor berörts av en krissituation.

Det hundratalet Skövdebor som befann sig i Libanon när kriget bröt ut är nu hemma igen.  Kommunens krisgrupp har i veckan trappat ner sin beredskap, men går fortfarande att nå under kontorstid berättar Lena Brännfelt.

Hon säger att arbetet med krisstödet fungerat bra trots semestertider och trots att kommunen inte varit med om något liknande förut.