Nästan 15 procent hoppar av lumpen

På måndagen ryckte drygt 600 värnpliktiga in på T2 i Skövde. Av de 566 värnpliktiga som förra året ryckte in avbröt 14,9 procent sin utbildning. Arbetet med att så många som möjligt ska genomföra hela sin värnplikt pågår kontinuerligt säger Johan Hansson, chef för utbildningsbataljonen på T2.

Varje år minskar antalet personer som gör lumpen. Trots det så ligger avgångarna kvar på samma nivå.

Men en rundringning Radio Skararaborg gjort visar att avgångarna minskar på Skaraborgs tre regementen K3, P4 och T2.

På T2 har man, för att minska avgångarna infört en besöksdag, så man kan förbereda sig inför sin inryckning. Det som ett av flera sätt att minska avhoppen:

- Vi försöker ta det lugnt i början, man ska inte gå ut direkt och ha fysiskt ansträngande övningar. Ungdomarna behöver träna upp sin kropp sakta men säkert för att efterhand klara av att bära den tunga utrustningen, säger Johan Hansson.