Renovering av skola i Levene dröjer

Skolan i Levene kommer inte att renoveras under den närmaste fyraårsperioden. Samverkansgruppen på skolan skrev i våras ett brev till tekniska förvaltningen i Vara för att påpeka problemen med skolans lokaler, skriver Skaraborgs Läns Tidning.

Problemen med skolans lokaler handlar bland annat om för hög värme i klassrummen och att skolan inte anpassad för dagens undervisning.

Svaret från tekniska förvaltningen bekräftar att en ombyggnad liknande den som gjorts i Vedum ska genomföras men att ombyggnaden har blivit framflyttad. Istället satsar politikerna i kommunen på bland annat utbyggnad av förskolor.