Poliser sura över semesterstrul

Poliser i Västra Götaland är riktigt förbannade på polismyndigheten, som lagt semesterstopp i två veckor framåt. Detta betyder att alla inte får sin lagliga rätt till fyra veckors sammanhängande semester.

När friidrotts-EM startar i veckan måste alla poliser i Västra Götaland vara i tjänst. Därför har poliserna varit tvungna att ha en tidig semester, eller visar det sig nu, dela upp semestern i två perioder.

Myndigheten hade lovat fyra veckors sammanhängande semester, men det gick inte att hålla:
- När då arbetsgivaren konstaterar att man gjort en felbedömning så försöker man köpa sig fri genom att man erbjuder polismän ekonomisk kompensation om man tar semester före juni månad eller efter augusti månad, säger Per-Åke Hammarnäs som är ordförande i Polisförbundet Västra Götaland.

2000 kronor om dagen är poliser som lagt ut fyra veckors sammanhängande semester erbjudna om de flyttar semesterdagar till efter EM. Annat är det för de poliser som från början sagt okej till att splitta upp sina semesterveckor.
- De som lojalt ställt upp från början och bara tagit två veckors semester får inte ett öre, säger Per-Åke Hammarnäs.