Skaraborg bra på att tillsätta plusjobb

Skaraborgs kommuner ligger långt framme när det gäller att tillsätta så kallade plusjobb för långtidsarbetslösa.

Detta till skillnad från de flesta kommuner i Västra Götaland där tillsättningen av plusjobb gått trögt.

Andelen plusjobb i Skaraborg är högre än i länet som helhet om man ser till de resurser som tilldelats.

Plusjobben är regeringens satsning för att få långtidsarbetslösa i arbete och bekostas av pengar från arbetsförmedlingen. Jobben ska vara riktiga jobb heter det. Samtidigt får plusjobbarna inte ersätta ordinarie personal.

Tillsättningen av plusjobb har i landet gått långsammare än förväntat. Förväntningen var att 20 000 plusjobb skulle skapats redan nu. Hittills är siffran bara 11 000.

Men de flesta kommuner i Skaraborg ligger alltså långt framme med att uppfylla kraven från regeringen. Skövde är bäst i klassen och har fler plusjobb än planerat med 102 stycken och ligger därmed bara efter Göteborg och Trollhättan i statistiken för Västra Götaland. 

En av de kommuner där behovet av plusjobbare varit stort är Töreboda. Där har plusjobbarna till och med blivit fler än förväntat.

Emine Yahiu i Töreboda är en av de som på det här sättet försöker komma in på arbetsmarknaden. Hon jobbar på en avdelning för dementa på Björkängens äldreboende i Töreboda.

Emine Yahiu har varit sju år i Sverige. Plusjobbet är hennes första kontakt med arbetslivet i här.

Ett plusjobb varar i två år och det finns inga garantier för fortsatt arbete. Dessutom berättigar plusjobbet inte till A-kassa.

Men det är inget som hindrar Emine Yahiu. Hon tycker att ett plusjobb trots allt är bättre än inget jobb alls - även om hon är orolig för framtiden:
- Man vet inte om man får vara kvar.