Mp vill utreda hur Skaraborg drabbas av känrkraftsolycka

Miljöpartiet vill att länsstyrelsen det ska utreda hur Skaraborg skulle drabbas om en kärnkraftsolycka inträffar på Ringhals.

I ett pressmeddelande skriver Miljöpartiet i Skaraborg att en olycka vid Ringhals på Hallandskusten skulle kunna få katastrofala konsekvenser för Skaraborg eftersom radioaktivt nedfall skulle kunna färdas med den sydvästliga vinden.

Miljöpartiet vill att effekter vid evakuering av invånarna ska utredas, liksom effekterna för lantbruket och näringslivet.