Sjukvården kritiseras för ålderdomlig hörselkontroll

Sjukvården i Västra Götaland kritiseras för att använda en ålderdomlig metod för att upptäcka hörselskador hos barn. Idag genomförs hörseltest med ny teknik på många håll men i Västra Götaland används en gammal testmetod som kallas BOEL-test.

Det gör att man missar många av barnen med hörselskador, säger Leif Hergils, docent vid öronkliniken i Östergötland.

- Man upptäcker inte hörselskadorna i tid, eftersom den gamla modellen missar en hel del, menar han.

BOEL står för ”Blicken Orienterar Efter Ljud”, och är ett sätt att hitta hörselskador hos barn som använts sedan 70-talet. Testet utförs på BVC när barnet är omkring åtta månader och med hjälp av små silverbjällror kollar man om barnet reagerar på ljud.

Men omkring 40 procent av barnen med hörselnedsättningar missas  med BOEL-testet. I Östergötlands landsting förkastade man det som hörseltest redan för tio år sedan, och de senaste åren har de flesta landsting följt efter - utom då Västra Götaland, Västernorrland och Uppsala.

Den nya metoden går ut på att man skickar in ett klickljud i örat och mäter det som studsar tillbaka. Metoden är mycket säker och kan göras redan på BB. Och det är viktigt att hitta hörselskador tidigt menar Leif Hergils.

- Ju tidigare, desto bättre, menar Hergils.