Omsorgschefer i Vara på väg sjukskriva sig

Arbetsmiljöverket kommer nu att inspektera hur cheferna inom äldreomsorgen i Vara har det på jobbet.

Detta efter en anmälan från ledarfacket om att cheferna där är på gränsen till sjukskrivning.

Cheferna inom äldreomsorgen i Vara jobbar på gränsen till sjukskrivning. Enligt fackförbundet Ledarna ska tre chefer hittills ha blivit långtidssjukskrivna på grund av stress och orimliga krav från kommunledningen. Cheferna oroar sig också för sina övriga kollegor i äldreomsorgen som också mår dåligt. Arbetsmiljöverket ser så pass allvarligt på uppgifterna att en inspektion nu är planerad i Vara kommun. Att just cheferna mår dåligt kanske inte är den vanligaste typen av anmälningar till arbetsmiljöverket, men ansvarig inspektör menar att det är något som måste tas på allvar.