Kommunfullmäktige i Falköping på internet

För allra första gången visas på måndagkvällen kommunfullmäktigsammanträdet i Falköping på internet.
Den som har tillgång till bredband kommer via sin dator att kunna följa vad som görs och sägs på mötet i både bild och ljud.

Initiativtagare till internetvisningen är Erik Kyrkander som är socialdemokratisk kommunpolitiker i Falköping. Han menar att det är viktigt för demokratin att göra politiken tillgänglig för alla.

- Även om du bor i Borgunda eller i södra delarna av Falköpings kommun ska du kunna följa vad som händer i kommunen och våra förehavanden. Vi ska göra kommunen mer tillgänglig för alla som kanske inte ha möjlighet att åka och titta på mötet på plats, säger han.

Står bara tekniken Falköpings kommun bi ska alla som är intresserade, kommuninvånare eller andra var som helst i världen, kunna följa kommunfullmäktiges möte. Förutsättningen är att man har tillgång till internet uppkoppling via bredband.
På kommunens hemsida finns länken till mötet.

Erik Kyrkander hoppas att sändningarna ska göra gott för demokratin genom att fler kan känna sig delaktiga i politiken, men också genom att fler får veta vilka diskussioner som faktiskt föregår ett visst beslut.

- Ju fler som får insyn i hur kommunen sköts och vad som görs för skattepengarna ju bättre politik blir det.

Erik Kyrkander utesluter inte att internet sändningarna utökas till att omfatta fler aktiviteter och arrangemang i Falköpings kommun.

- Har vi tekniken kan vi göra det lättare för Stenstorparen som inte har tid att åka in och titta på nationaldagsfirandet. Istället kan han då se talen och aktiviteterna på internet.