Skövde slåss för nytt centrallager

Inom den närmaste månaden väntas Försvarets högkvarter fatta beslut om var militärens nya stora centrallager ska ligga. Skövde är en av de orter som är med och konkurrerar om att få de minst 120 nya jobben.

Bjarne Medin är ordförande i fackförbundet Seko på Skövde Garnison. Han säger att ett nytt centrallager i exempelvis Örebro eller Strängnäs skulle slå hårt mot beklädnadsförrådet i Karlsborg.

Om Försvarets högkvarter beslutar om att bygga ett enda militärt centrallager för hela landet, så läggs beklädnadsförrådet i Karlsborg ner, och kommunen drabbas igen av Försvarets besparingar.

- Cirka 50 förrådsmän finns i verksamhet däruppe, sedan finns det folk runt omkring som blir drabbade av det här, säger Bjarne Medin.

Men om centrallagret skulle hamna i Skövde, så skulle det innebära en möjlighet till nytt jobb för de anställda i Karlsborg.

Det här är något som även Skövde kommun arbetar för. Kristina Eklöf är näringslivschef i Skövde kommun som uppvaktat Försvarsledningen, politikerna och regeringen ända sedan hösten 2004 för att få det nya lagret.

- Här finns den kompetens och millitära verksamhet som gör att man har den närhet som behövs till ett sådant lager, säger Kristina Eklöf.  

Hon menar att inga stora investeringar behöver göras om Försvaret väljer att lägga centrallagret i Skövde.

- Det finns lokaler som man kan använda och som bara behöver byggas till till viss del. Det är klart det mest kostnadseffektiva förslaget som finns i dag, säger Kristina Eklöf.