Granbarkborren ska stoppas med björkdoft

Granbarkborren föredrar gran. Det hörs på namnet. I värsta fall kan det slinka ner en bit tall också. Men lövträd - där går gränsen. Forskare ser nu möjligheter att bekämpa  skadedjuret med lövträdsdoft.

Den torra och varma sommaren har gjort att skadeinsekten granbarkborren nu kalasar på skog som förra året drabbades av stormen Gudrun.

Skogsstyrelsen uppskattar att en yta lika stor som 5 000 fotbollsplaner är angripen i Götaland.

Nu ser forskare över möjligheterna att bekämpa skadedjuret med lövträdsdoft.

Forskarna har nämligen kommit fram till att vissa doftämnen i björk får granbarkborrarna att flyga förbi till nästa träd.

Det som nu testas att utsatta ställen sprejas med lövträdsdoft.