Fixar-Malte på gång i Lidköping

Till årsskiftet kan Lidköpings kommun få en ”fixar-malte”, alltså en hemfixartjänst för äldre personer som väljer att bo kvar hemma.
Det kan handla om hjälp med exempelvis snöskottning, gräsklippning, gardinupphängning eller glödlampsbyte.

Flera av Skaraborgs kommuner har redan infört en Fixar-Malte. I Lidköping omfattar förslaget fixartjänster både inomhus och utomhus hemma hos personer över 67. Det kan handla om att byta glödlampor och proppar, hänga gardiner och laga småsaker som behövs i vardagen, men också klippa gräset, klippa buskar och skotta snö.

- Vi tycker att det är viktigt att man kan jobba med förebyggande verksamhet. Det är också viktigt att folk mår bra och känner sig tillfredställda i att bo kvar hemma så länge som möjligt, säger Lena Blomgren, som är ordförande i vård och omsorgsnämnden i Lidköping. 

Många äldre faller och skadar sig i hemmet, och då inte sällan när de klättrar på trappstegar och stolar för att nå. I Lidköping hoppas Lena Blomgren att fixartjänster av det här slaget ska bespara både individen och samhället onödigt lidande och onödiga kostnader:

– Vi vet att lidandet som blir när en äldre bryter något gör att de åldras fortare. Med de här tjänsterna förhindras vårdtillfällen för regionen och minskar kommunernas kostnader för hemtjänst och korttidsboende.