Förbudet mot centrumtrafik i Hjo är tandlöst - polisen kan inte dela ut böter

Förbudet mot motortrafik nattetid i centrala Hjo träder i kraft på måndag, men polisen kommer inte att kunna bötfälla någon eftersom kommunen missat att be om polisens yttrande. Förbudet är tandlöst, säger Roger Holmgren som är polisens platsbefäl i Hjo. - Eftersom beslutet inte är ordentligt underbyggt så kan vi inte bötfälla någon, det måste finnas ett beslut taget på ett riktigt sätt med yttrande från polismyndigheten och så vidare.

Hjo kommun har beslutat om ett förbud mot motortrafik nattetid i centrala Hjo. Men polisen har inte fått yttra sig om förbudet, vilket är den vanliga gången som den här typen av ärenden ska ta.

Kommunen borde ha skickat in papper till trafikpolisen i Göteborg, som i sin tur skickar handlingen vidare till trafikpolisen i Skara som ber Roger Holmgren lämna sina synpunkter på förbudet innan trafikpolisen i Göteborg slutgiltigt ska lämna ett yttrande.

Först därefter blir förbudet riktigt verksamt eftersom polisen då kan bötfälla personer som bryter mot förbudet.

Trots att förbudet kanske i nuläget inte har någon egentlig verkan tycker Roger Holmgren att kommunens initiativ är positivt.

- Jag tycker det är bra att man försöker hitta vägar att stoppa den här buskörningen. När ett ordentligt beslut är taget så får vi ett instrument för att kunna reglera det här, förut har vi inte kunnat göra det riktigt.