Drogbekämpning prioriteras olika i kommunerna

Det är väldigt olika hur kommunerna i Skaraborg hanterar drogfrågorna. I Skara, till exempel, ska man efter lång tids påtryckningar införa en tjänst som drogsamordnare. Kommunalrådet Barbro Hassel säger att det är bara det formella beslutet kvar.

- Vi räknar med att det kommer att bli ett formellt beslut på onsdag nästa vecka och direkt beslutet är taget kan vi påbörja rekryteringsarbetet. Det bör finnas en drogbekämpare på plats innan året är slut, säger Barbro Hassel.

I Skara har bland andra drogterapeuterna länge kämpat för att få en drogsamordnare, som kan sköta det drogförebyggande arbetet och vara en länk mellan kommunens instanser.

I Tidaholm däremot har kommunen precis beslutat att inte införa en drogbekämpare. Där ska det drogförebyggande arbetet istället ske inom befintlig organisation, genom samarbete mellan nämnder.

Vänsterpartisten Hajrudin Abdihodzic som lade fram motionen i fullmäktige, tycker att det tyder på att kommunen inte ser frågan som tillräckligt viktig.

- Man har väl lite olika syn på hur viktig man anser att den frågan är. Tidaholm är ju en bruksort och traditionellt sätt har man haft problem med alkohol men vi vet ju inte hur stort drogproblemet är här.