Sjukast först - nytt kösystem införs på KSS-akuten

Från och med i går så blir alla patienter som kommer till akutmottagningen på KSS i Skövde sorterade efter hur sjuka de är. Ett nytt prioriteringssystem ska ge säkrare och snabbare vård till de som är allra sjukast.

Socialstyrelsen har haft åsikter om att personelen på akuten inte alltid haft full uppsikt över patienterna i väntrummet och som ibland hastigt blir sämre. Men det nya systemet, som kallas triage, ska råda bot på det.

Triage kommer från krigssjukhusens organisation där de sårade sorterades upp för att så snabbt som möjligt hjälpa de allvarligast skadade. Precis likadant ser det nu ut på KSS, patienterna tas direkt in till en sköterska som ställer frågor utifrån ett formulär och på så sätt avgör vilka patienter som ska ha förtur.