Läkare på KSS anmäls för att ha missat bröstcancer

En överläkare på Kärnsjukhuset i Skövde har anmälts till Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSAN) sedan han enligt anmälaren missbedömt en mammografi och missat att upptäcka en tumör i kvinnans bröst.

Kvinnan var tidigare mammografiansvarig på ett annat sjukhus.

I början av förra året genomgick hon en mammografiundersökning på KSS. Då upptäcktes en 10 millimeter stor förändring i hennes högra bröst.

När den anmälde överläkaren granskade undersökningen bedömde han förändringen som normal.

Drygt ett år senare undersöktes kvinnan igen. Då hade förändringen i hennes bröst växt. Kvinnan fick genomgå en operation i höger bröst.

På hennes initiativ magnetröntgades sedan bägge brösten och då hittades en tumör även i det vänstra, och kvinnan måste opereras igen.

Kvinnan anser att den fördröjda diagnosen har lett till att cancern spridit sig ytterligare.

Den anmälde läkaren ska nu få yttra sig i ärendet. Därefter fattar HSAN beslut om överläkaren begått några fel.