Ungdomars medborgarförslag gick igenom i Skara

I nio av skaraborgs kommuner finns möjligheten för invånarna att lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige.
I Skara har ett gruppförslag om bättre miljö precis gått igenom till viss del.
– Det måste finnas en miljöpolicy och en lokal förankring av det internationella miljösamarbetet, säger Oskar Henriksson från Skara som tillsammans med sju klasskamrater låg bakom förslaget.

Det var sex gymnasieungdomar från Skara och två från Götene som lämnade in förslaget. Där tyckte de bland annat att kommunen skulle sluta använda fossil energi, använda fler solfångare och inrätta en bilpool.

En rundringning som Radio Skaraborg har gjort visar att de flesta av medborgarförslagen i kommunerna inte går igenom, men Skara är ett undantag. Här har 8 av de 11 förslagen bifallits.

Skara kommun ska nu utreda möjligheten till fler solfångare på kommunens fastigheter, att installera individuella mätare för varmvatten och värme i fastigheterna.

– Det är väl precis vad vi vill uppnå, säger Oskar Henriksson.