Stor vindkraftspark planeras i östra Skaraborg

Södra Sveriges största vindkraftspark med drygt 50 vindkraftverk kan komma att byggas i gränstrakterna mellan kommunerna Tibro och Karlsborg. Ett privat vindkraftsbolag har precis lämnat in en formell förfrågan om att få bygga.

Det är det privata vindkraftsbolaget Lunnekullens Vindkraft som vill bygga ett 50-tal drygt 100 meter höga vindkraftverk på högplatån Lunnekullen mellan Fagersanna och Brevik. Verken beräknas kunna producera dubbelt så mycket el som sammanlagt görs åt i Tibro och Karlsborgs kommuner.

Bolaget vill nu att kommunen gör en detaljplan för det avsedda skogsområdet, där vindkraftsverken ska byggas. Därefter kan en bygglovsansökan lämnas in, samtidigt som Länsstyrelsen gör en miljöprövning.

Max Olsson, tillförordnad bygg- och miljöchef i Tibro kommun, ser många svårigheter men projektet.

- Det är många utredningar som behöver göras, och det är två kommuner som är inkopplade, säger Max Olsson.

Och projektet berör också ett 70-tal fastighetsägare, som kan sätta käppar i hjulet för ett av landets hittills största vindkraftsprojekt. Men ännu vet inte Max Olsson vad fastighetsägarna anser om projektet.

Byggstart för vindkraftverken beräknas till tidigast år 2010.