Alla gröna näringar samlas i LRF

Sveriges trädgårds- och potatisodlare och deras förbund, GRO, ska gå samman med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Beslutet innebär att alla branscher med jord och skog som bas nu samlats under LRF:s tak.

LRF blir nu än mer uttalat den samlande organisationen för de gröna näringarna i Sverige och det ökar möjligheterna att förbättra villkoren, säger LRF:s vd Karl-Gunnar Burman.