Ingen borgerlig allians i regionen på grund av Sjukvårdspartiet

Det är Sjukvårdspartiet som får skulden för att det inte blir någon borgerlig allians i Västra Götalandsregionen. Centern och folkpartiet valde att fortsätta samarbetet med socialdemokraterna.

- Sjukvårdspartiet, moderaterna och kd har arbetat seriöst med att få till stånd en allians, säger Susanne Aronsson är Sjukvårdspartiets gruppledare i regionfullmäktige.

Men det senaste årets splittring med en rad avhopp och interna bråk har fått folkpartiet och centerpartiet att betrakta Sjukvårdspartiet som opålitligt.

- Det kan jag förstå. Turbulensen har fått stor publicitet, men i bland får man göra olyckliga avhopp för att komma vidare som parti, säger Susanne Aronsson.

Hon tycker att Sjukvårdspartiet är starkt idag.

- Vi är eniga i vår politik, vi har gjort ett jättebra val och fått nytt förtroende av befolkningen. Vi kommer verkligen gå på hårt på för att driva våra frågor, säger Susannne Aronsson.